PATRON

Joanna WItasik

Strona główna

Usługi księgowe
prowadzenie książek przychodów i rozchodów
prowadzenie pełnych ksiąg handlowych

deklaracje ZUS
deklaracje podatkowe
sprawozdania do GUS
sprawozdania do NBP
sprawozdania finasowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Świadectwo kwalifikacyjne nr 15369/99 Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksią rachunkowych

patron@interia.pl

tel.komórkowy  606 136 104